Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stołówka

Agendy

Intendent żywienia:
Honorata Pawłowska

tel: 604 - 263 - 262

Obiady gotowane są na miejscu.
Uczniowie klas 0 - III jedzą obiady pod opiek
ą wychowawców świetlicy.
Uczniowie klas IV-VIII schodzą na obiad zgodnie z harmonogramem.


Godziny wydawania obiadów:

- 11:45  wg. harmonogramu
- 12:15  wg. harmonogramu
- 12:45  wg. harmonogramu
- 14:00  wg. harmonogramu
- 15:00  wg. harmonogramuCeny w roku szkolnym 201
7/2018:

  • dla klas I - VIII

- pełny obiad (abonament) - 8
- drugie danie -
7
- zupa -
2

  • dla sześciolatków - 0a, 0b, 0c

- pełne wyżywienie (abonament) - 10
- śniadanie -
2
- zupa -
2
- drugie danie -
7
- podwieczorek -
2

Ważne informacje

1. Opłaty za obiady będą przyjmowane na początku każdego miesiąca (pierwszy dzień roboczy miesiąca – gotówką w godz.15:00 – 18:00, przelewem na konto do 10 - go każdego miesiąca).

2.
W przypadku nieuiszczenia opłaty za obiady dziecko nie otrzyma posiłku.

3.
Każde dziecko ma obowiązek noszenia przy sobie identyfikatora, który upoważnia do skorzystania z posiłku.

4.
W przypadku  nieobecności dziecka w szkole, rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej  1 dzień  wcześniej.

5.
Nie będzie możliwości wypisania dziecka z obiadu w dniu jego nieobecności.

6.
Zgłoszenie NIEOBECNOŚCI ucznia osobiście na stołówce do godz. 15:00,  telefonicznie  lub sms-em  604 - 263 - 262  do godz.19:00.

7.
W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, rodzic poniesie koszty  posiłku.

8. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych istnieje możliwość wykupienia zupy za dodatkową opłatą. Zamówienia przyjmowane są  wyłącznie na podstawie indywidualnego oraz każdorazowego zgłoszenia w stołówce szkolnej.

Dni, w których szkoła pełni dyżur
:


3.09.2018r., 15.10.2019r., 31.10.2019r., 02.11.2018r., 02.05.2019r., 21.06.2019r. (dodatkowo jeszcze 3 dni na egzamin i 1 dzień test)


PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY
za obiady od 1 września 201
5 r.


Nr rachunku bankowego
– 16 2490 0005 0000 4510 4135 3678
Nazwa odbiorcy: STOŁÓWKA Honorata Pawłowska
Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, "pełne   wyżywienie – sześciolatki", pełny obiad, drugie danie, zupa, śniadanie, podwieczorek)Rodzic wypełnia deklarację zgłoszenia dziecka do wyżywienia w stołówce szkolnej. Deklaracja jest podstawą do wpisania dziecka na listę.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego