Pedagog - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pedagog

Nauczyciele

Pedagog szkolny:

1. Podejmuje w stosunku do uczniów działania mające na celu rozpoznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia (porady, konsultacje, zajęcia).
3. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 a także innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz wspomagającymi pracę szkoły.
4. Udziela porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
5. Podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych.
6. Organizuje pomoc socjalną dla uczniów (wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowania do posiłków).

Dyżur w dniu zebrań i dniach otwartych w godzinach 16:00 - 18:00.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.  Stypendium   może otrzymać uczeń klasy
I
VIII , u którego  miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514 złotych. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wypełnia rodzic lub opiekun prawny, dołączając zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich dochodach. Więcej informacji dotyczących pomocy materialnej znajduje w pliku.


mgr Anna Sieńko-Niedźwiadek
pedagog szkolny

Godziny pracy
:

Poniedziałek  
11:00 - 16:00

Wtorek          
8:00 - 12:00

Środa           
9:00 - 13:00

Czwartek      
12:00 - 17:00

Piątek           
8:00 - 12:00

Dyżur w dniu zebrań klas 0-III i dniach otwartych w godz. 17:00-19:00.

mgr Barbara Zadrożna
pedagog szkolny

Godziny pracy
:

Poniedziałek

7:30 - 9:30

Wtorek    
     
7:30 - 15:30

Środa           

15:00 - 19:00

Czwartek       
7:30 - 12:30


Dyżur w dniu zebrań klas IV-VIII i dniach otwartych w godz. 17:00-19:00.

Pedagodzy wspierający


Adam Pietryka

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
8:15 - 12:15


Sławomir Antoniak

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek  
8:15 - 12:15


Adrianna Barańska

Godziny pracy:
poniedziałek - 10:10 - 14:00
środa - 12:10 - 15:00
czwartek - 10:10 - 14:00

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego