Historia szkoły - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia szkoły

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 225 liczy sobie już ponad pół wieku.

Tak wyglądała szkoła jeszcze przed otwarciem w 1960 r.

W najstarszej kronice szkoły, pod datą 16 stycznia 1961 roku czytamy: „Kuratorium Okręgu Szkolnego m. st. Warszawy zleciło w 1959r. Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych wybudowanie szkoły piętnastoizbowej, przy ul. Urlichowskiej. Budowę rozpoczęto w listopadzie 1959r. – zakończono w styczniu 1961r.”

Zapiski z pierwszej kroniki szkoły.

16 stycznia 1961r. odbyło się uroczyste otwarcie naszej szkoły, której uroczystym aktem Ministra Oświaty nadano imię Józefa Gardeckiego – rzeźbiarza, literata, publicysty i wychowawcy młodzieży. W uroczystości uczestniczyła wdowa po naszym patronie. Hol szkoły ozdobiła wówczas i ozdabia do dziś, jedna z nielicznych ocalałych rzeźb artysty „Oracz” – pomnik ciężkiej pracy fizycznej, o której jej twórca mówił: „Budowaliśmy pomniki królom, artystom, żołnierzom, postawmy pomnik ciężkiej, ludzkiej pracy…” marząc, aby tę rzeźbę powiększyć i ofiarować rodzinnej Woli.

Wizytator mgr Józef Olesiak w imieniu Kuratorium nadaje szkole w dniu jej otwarcia imię Józefa Gardeckiego.

W uroczystości otwarcia szkoły uczestniczyła żona Józefa Gardeckiego - Jadwiga.

We wrześniu 1961 roku naukę w naszej szkole rozpoczęło 1114 uczniów w 27 oddziałach.Rada pedagogiczna i pierwsi uczniowie szkoły.W kronice z 1982r., roku, w którym szkoła obchodziła swoje 20-lecie, czytamy o uroczystości wręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

Widok szkoły sprzed lat.

Szkoła w 2010 r.

Szkoła w 2011 r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego