Nasza szkoła - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza szkoła

O szkole

Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego funkcjonuje od 1961 roku. Obecnie obowiązek szkolny i obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizuje 700 uczniów w 31 oddziałach, w tym w 4 oddziałach przedszkolnych  i oddziale dwujęzycznym.

Nasza szkoła to miejsce skupione na uczniu i jego potrzebach, miejsce, w którym każde dziecko rozwija się w swoim tempie i na swój własny sposób. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele, rokrocznie doceniani Nagrodami Burmistrza, Prezydenta m. st. Warszawy, Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej, wiedzą, jak zapewnić edukację na najwyższym poziomie i stworzyć atmosferę, w której rodzą się pasje – naukowe, artystyczne oraz sportowe. Nauczyciele są także bardzo przyjaźni, co sprawia, że Szkoła Podstawowa nr 225 to miejsce, w którym szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest codziennością.
W naszej szkole uczy się duży odsetek uczniów uzdolnionych przedmiotowo, artystycznie i sportowo.  Każdego roku uczniowie zdobywają nagrody w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Mamy finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty z języka polskiego, matematyki, przyrody. Laureatów i finalistów w Międzynarodowym konkursie Języka Angielskiego „The Big Challenge”, Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Olimpus”, „Ogólnopolskim Konkursie Gramatycznym”. Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendium im. Jana Pawła II oraz stypendia naukowe.

Szkoła pięciokrotnie otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy  „Szkoła z pomysłem na edukację międzykulturową, teatralną, ekologiczną, na aktywność społeczną i edukację patriotyczną”.  
Możemy poszczycić się: Certyfikatem „Wars i Sawa” potwierdzającym osiągnięcie przez szkołę pożądanego standardu pracy dotyczącego wspierania uczniów uzdolnionych; oraz certyfikatami: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Wiślana Szkoła”
„Miejsce przyjazne książce”, „Bezpieczna szkoła”, „W-F z klasą”. Nasza szkoła  posiada również tytuł „Szkoła Talentów”.

W szkole realizujemy projekty dydaktyczne: „Dziecięca matematyka” – innowacyjne, niestandardowe podejście do nauczania matematyki, „Edukacja przez ruch” – pedagogiczny system technik i metod kształcenia oraz terapii oraz międzyprzedmiotowy projekt „Festiwal Nauk Przyrodniczych” dla uczniów klas 3 – 7, Technologie z klasą II. Uczestniczyliśmy w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Warszawa lokalnie”. Przystąpiliśmy do Międzynarodowego Programu SAS ( Szkoły Aktywne Społecznie).

W naszej szkole od 2009 roku lat realizujemy projekty edukacyjne i wielokulturowe (od 2009 roku): w roku szkolnym 2016/17 r. – „Grecka Feta”, w 2017/2018 –  „Dotknąć Niepodległości” na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę  oraz  „W rytmie flamenco”. Staliśmy się szkołą otwartą na różnorodność – nasze doświadczenia w edukacji międzykulturowej prezentujemy na konferencjach i w publikacjach.
Odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów są nasze działania służące wyposażeniu ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu. Uzdolnieni językowo uczniowie mają możliwość nauki w oddziale dwujęzycznym. Wszystkim uczniom służą projekty językowe, m. in. KidSpeak, realizowany przez międzynarodową organizację studencką AIESEC, w których uczestniczymy od wielu lat. Najważniejsze korzyści wynikające z udziału w projekcie to: wzrost zdolności językowych uczniów (projekt w języku angielskim), pogłębienie wiedzy uczniów dotyczącej bogactwa kulturowego innych krajów, rozbudzenie ciekawości świata oraz  niezapomniane doświadczenie dla rodzin goszczących u siebie wolontariuszy.
Powstały klasy, w których uczniowie na lekcjach pracują z użyciem tabletów,  uczą się programowania, prowadzone są zajęcia w języku migowym, od oddziału przedszkolnego dzieci uczą się języka hiszpańskiego, realizowane są zajęcia z kreatywności.
Od dwóch lat wdrażamy projekt „Szkoła bez  prac domowych”.
Szkoła Podstawowa nr 225 systematycznie pięknieje. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w nowoczesną i estetyczną bazę do prowadzenia zajęć. Każda sala lekcyjna posiada sprzęt informatyczny i audiowizualny. Mamy nowoczesną pracownię multimedialną, bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę i świetlicę szkolną.

Szkoła jest doskonale przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich – oddzielne piętro, łazienki. Pomieszczenia oddziałów przedszkolnych i klas młodszych posiadają część zabawowo-rekreacyjną.

Posiadamy nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych, a nasi najmłodsi uczniowie mogą bawić się na nowoczesnym placu zabaw.

J
esteśmy szkołą, która cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Szkołą, w której wspieramy dzieci w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę, uczymy i przygotowujemy do życia, nie odbierając dzieciństwa, radości i humoru.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego