Reedukator - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Reedukator

Nauczyciele

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się dzieciom mającym specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Zjawisko to nagłaśniane jest w mediach i popularnie, acz nie zawsze właściwie nazywane jest dysleksją. Powodem tego zainteresowania jest wzrastająca stale liczba dzieci u których stwierdza się różnego rodzaju dysfunkcje:

  • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, czyli niemożność nabycia umiejętności czytania (DYSLEKSJA)

  • niemożność nabycia umiejętności poprawnego, zgodnego z zasadami ortograficznymi pisania (DYSORTOGRAFIA)

  • trudności w osiągnięciu dobrego poziomu graficznego pisania (DYSGRAFIA).


Zazwyczaj wymienione powyżej trudności nie występują pojedynczo, lecz są ze sobą sprężone.

REEDUKACJA ma na celu niwelowanie skutków wymienionych zaburzeń, jest procesem "przeuczania", czyli znoszenia nabytych i utrwalonych przez dziecko niekorzystnych nawyków. Reedukacja to proces długotrwały, czasochłonny, wymagający cierpliwości i wytrwałości zarówno od dziecka, jak i od domu rodzinnego oraz szkoły.

W naszej szkole reedukacja prowadzona jest dla uczniów klas 0 - V
III, mających skierowanie (opinię) z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajęcia prowadzi pedagog - terapeuta w przygotowanym do tego celu osobnym pomieszczeniu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego