Rzecznik Praw Uczniowskich - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rzecznik Praw Uczniowskich

Agendy

mgr Małgorzata Kosterska

dyżur dla uczniów:

Wszystkie sprawy należy zgłaszać pisemnie (data zdarzenia, opis, podpis zgłaszającego)

Działalność Rzecznika:

1. Celem działalności Rzecznika Praw Ucznia jest doprowadzenie do rozwiązania zgłoszonego problemu.
2. Rzecznik pełni stałe, cotygodniowe dyżury.
3. Do rzecznika mogą zgłaszać się uczniowie, rodzice, nauczyciele i inne osoby w sytuacjach, gdy zostały naruszone prawa ucznia, prawa dziecka, prawa człowieka.
4. Problem można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej.
5. Rzecznik ma obowiązek ustosunkować się do każdej zgłoszonej sprawy.
6. W celu wyjaśnienia problemu powinien rozpatrywać ją w wielu aspektach (rozmowa „z drugą stroną”, przepisy prawne).
7. Rzecznik ma obowiązek jak najszybciej (nie później jednak niż w ciągu miesiąca) poinformować zainteresowane strony o swoim stanowisku.
8. Rzecznik udziela odpowiedzi w odpowiedniej formie:
• Jeżeli sprawa została zgłoszona pisemnie – w formie pisemnej
• Jeżeli w formie ustnej – ustnie
9. Osoba zgłaszająca problem zobowiązana jest osobiście skontaktować się z rzecznikiem w czasie dyżuru, w celu uzyskania informacji o wyniku prowadzonej sprawy.
10. Rzecznik prowadzi dokumentację dotyczącą zgłoszonych spraw.
11. Na bieżąco informuje Dyrekcję Szkoły o wszystkich sprawach.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego