Psycholog - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Psycholog

Nauczyciele

Psycholog szkolny:

  • kwalifikuje uczniów do badań psychologicznych (diagnozujących, uzupełniających itd.);


  • doradza w sprawach dostosowania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających opinię PPP, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;


  • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi (porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym, wsparciowym)


  • wspiera nauczycieli, rodziców w sprawach wychowawczych


  • prowadzi interwencje, mediacje w sytuacjach kryzysowych;


  • udziela porad, prowadzi konsultacje dla rodziców.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego